Category: חדשות ביטקוין

banner
banner

ביטקוין יורד יותר למרות הרגש השוורי של כלב השמירה של האיחוד האירופי, האם הוא יגיע ל- 70 אלף דולר עד שנת 2021?

פרסומת הביטקוין נאבק עם דובים כאשר המחירים ממשיכים לרדת. בינתיים, סמנכ”ל הנציבות האירופית מאמין כי למרות נכסי הצפנה הסוערים המתמשכים כאן כדי להישאר. אז...