banner
banner

מהי החלפת SIM

כן, הונאה הנקראת החלפת SIM היא דבר והיא מאפשרת לרמאים להשתמש במספר הנייד שלך בכדי להשתלט על החשבונות הפיננסיים שלך.. החלפת SIM משתמשת באימות...